Ekerö - Färingsö, Skå

Troxhammar Trädgårdar

Troxhammar byväg 31, 35

Tillträde

Troxhammar Trädgårdar - Nyproducerade bostäder i Skå
Troxhammar Trädgårdar - Nyproducerade bostäder i Skå
Troxhammar Trädgårdar - Nyproducerade bostäder i Skå
Troxhammar Trädgårdar - Nyproducerade bostäder i Skå
Troxhammar Trädgårdar - Nyproducerade bostäder i Skå
Troxhammar Trädgårdar - Nyproducerade bostäder i Skå
Troxhammar Trädgårdar - Nyproducerade bostäder i Skå
Visa fler bilder
×

Projektfakta

Anmäl intresse

Bostadsform

Antal bostäder

Antal rum

Storlek

 m²

Pris

0  kr

Avgift

0  kr/mån

Anmäl intresse

Projektet, som benämns "Troxhammar Trädgårdar", består av två fastigheter belägna intill varandra. Den totala tomtytan är 2 860 kvm. Projektet består av 14 bostäder fördelade på rad- och parhus samt fristående hus. Den totala boarean i projektet är 1 384 kvm. Pris 21 000 000 kr. För mer information kontakta oss!

OM TROXHAMMAR
Troxhammar är ett expansivt område med en trevlig butiksby. Här finns bl.a. frisör, tandläkare, skönhetssalong samt Troxhammar Golfklubb som erbjuder en 18-hålsbana och en 12-hålsbana i böljande åkerlandskap. Klubben har en välbesökt restaurang och förra året invigde klubben två padelbanor. Mälaren med bad och båtliv ligger nästgårds till Troxhammar.
Knappt 3 km från Troxhammar ligger Skå med ICA Supermarket, skola samt förskola och önskar du ett större utbud tar det ca 8 minuter med bil till Ekerö Centrum. Där finns apotek, restauranger, mataffärer, bibliotek, vårdcentral, gym och systembolag.

PROJEKTET
Projektet, som benämns Troxhammar Trädgårdar, består av två fastigheter belägna intill varandra. Den totala tomtytan är 2 860 kvm. Projektet är utformat med ett förslag om 14 bostäder fördelade på rad- och parhus samt fristående hus. Den totala boarean i projektet är 1 384 kvm.

Ambitionen från arkitekten och ägarna av fastigheterna är att byggnaderna som uppförs och byggs om är anpassade till omgivnignen och kontexten. Material, kulörer och detaljer från de två befintliga husen genomsyrar de nya byggnaderna och på det sättet skapas en attraktiv helhet utifrån de förutsättnignar som finns på fastigheterna i dag och utifrån de omkringliggande husen i området.
Målsättningen är också att skapa en ”Bullerbykänsla” där alla bostäder i projektet har egna uteplatser och egna trädgårdsrum samt parkeringplatser.

DETALJPLAN mm
Förslaget är utarbetat från gällande detaljplan för troxhammar 1:13, 2:15 mm (Troxhammar by) dnr 203.40.214 för fastigheterna. Med en byggrätt om ¼ av fastigheternas yta, i två våningar samt en byggnadshöjd om max 5 meter. Minsta avstånd till tomtgräns är 4,0 meter. I förslaget så överstiger avståndent mellan samtliga byggnader 5 meter. Detaljplanen anger inget minsta avstånd mellan byggander inom samma fastighet.
Fastigheterna har märkningen HKB (handel, kontor, bostad) i detljplanen och från kommunens sida finns inte några hinder mot att uppföra byggnader helt inredda för bostäder. De anser heller inte att det finns några plantekniska hinder från att ansöka om den bebyggelsen som finns redovisad i illustrationen för projektet Troxhammar Trädgådar.

Det finns också ett nyligen beviljat bygglov för ombyggnation till 100% bostad för den befintliga byggnaden på fastigheten 5:13. Bygglovet omfattar parhus.

PROJEKTET TROXHAMMAR TRÄDGÅRDAR FÖRSLAG
Fastighet 5:12
På den ena fastigheten, som har beteckningen Troxhammar 5:12 finns ett äldre hus i bra skick med en boarea om drygt 200 kvm. I förslaget byggs huset om till två enheter om ca 100 kvm boarea vardera. Vidare på fastigheten 5:12 är förslaget att bygga en radhuslänga med 4 bostäder om 112 kvm boarea vardera samt ett Attefallshus om 25 kvm boarea + loft.
Fastighet 5:13
På den andra fastigheten, som har beteckningen Troxhammar 5:13, finns ett hus i två våningar som är uppfört 2017 med en boarea om ca 176 kvm. Det finns ett godkänt bygglov att omförvandla huset till ett parhus.
Vidare på fastigheten 5:13 är förslaget att bygga två parhus med 4 bostäder om 112 kvm boarea vardera samt ett fristående hus om 86 kvm boarea.
Se bifogad illustration för projektet.

{"latitude":null,"longitude":null}

Fakta om området saknas.

Namn: Helene Qvarfort Stern

Telenfon: 0704-80 26 93

E-post: helene@baldersmaklare.se

Namn: Pernilla Rosén

Telenfon: 0704-80 26 95

E-post: pernilla@baldersmaklare.se