October 29, 2019

Bostadsbloggen

Bostadsbloggen

Framtiden för nybyggda bostäder

Det går verkligen framåt för nyproduktionen i Sverige på många sätt och den ökade konkurrens som sker med olika bostadsutvecklare i samma områden ger vinster i många led. För bara några år sedan fanns det så gott som inga alternativ till en klarlackad ekparkett och sjukhusvita väggar och det gråa klinkergolvet i badrummet kändes nästan tvingande. Att uppleva hur nu även branschen förändras på nyproduktionssidan är föredömligt att se. Vikten att ha en helhetsbild över allt vad ett nytt boende kan och bör erbjuda blir allt tydligare och just hur ”branding” av nya bostäder med tex dedikerade inredningslinjer och genomtänkt arkitektur är tydliga framgångsfaktorer.

Tidigt jobbar mäklare sida vid sida tillsammans med bostadsutvecklare och dialogerna med arkitekterna är numera mer arla än de någonsin förr har varit. Det handlar också mycket om att ytoptimera utan att tumma på funktioner och addera in mervärden i projekt och område som värdehöjer och skapar intresse. Likaså att titta på den unika platsen och vem som är målgrupperna för att skapa framtidsboenden som efterfrågas. Högt NKI ( nöjdkundindex ) sätts också ofta i första rummet samt att tidigt föra dialoger med intressenter via s.k. pre-sales. Möjlighet att vara med och påverka men också luta sig mot stylister som tar fram inredningslinjer ger trygga köpare som vill lägga tid på annat och lämna viktiga beslut åt expertis inom dessa områden. Våra köpare idag vill se mer personliga och genomtänkta hem. 

Idag är vi en av förmedlingar som jobbar i framkant just inom nyproduktion och vi blandar väldigt sällan äpplena med päronen. Var han, hon eller hen till sin sak och att ha dedikerade mäklare som helt ägnar sig åt nyproduktion ger många fördelar. Inte minst för konsument utöver byggherre och idag arbetar den moderna och rätt tänkande mäklaren mycket som en projektledare men med sälj i fokus. En i vissa områden något trögare nyproduktion kräver mer insatser även om vi ser att tex den skånska nyproduktionsmarknaden på många håll blomstrar knappt berörd av huvudstadssymptomen.

Fler och fler väljer också helt nytt framför att renovera, bygga om eller bygga till. I en värld med allt mer brus och split vision för livets alla härliga ”karameller” att suga på frigörs tid för annat.

Tänk vad mäkleriet förändrats på de trettio år jag personligen verkat i fastighetsvärlden.

Vid sensommarpennan.

Författare

Av: Johan Linde,

VD Våningen & Villan